โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

099-3956149

ปฏิเสธ สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการปฏิเสธความพิการในระยะยาว

ปฏิเสธ เมื่อใดก็ตามที่คุณยื่นคำร้องเรียก ร้องความทุพพลภาพในระยะยาว อาจเป็นเรื่องซับซ้อน และใช้เวลานาน หากคุณเพิ่มการ ปฏิเสธ ในครั้งแรก และจากนั้นคุณต้องผ่าน ขั้นตอนการอุทธรณ์ ก็ยิ่งท้าทายมากขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตาม การเตรียมพร้อมและรู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากการเรียกร้องความทุพพลภาพในระยะยาวสามารถช่วยคุณได้ระหว่างทาง ความพิการระยะยาวคืออะไรการประกันความทุพพลภาพระยะยาวสามารถให้รายได้ทดแทนหากคนงานไม่สามารถทำงานของตน

ได้อีกต่อไปเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย คุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัย และจ่ายเบี้ยประกันภัย ซึ่งโดยปกติ จะอยู่ที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนของคุณ หากคุณกลายเป็นผู้พิการ คุณจะต้องแสดงว่า คุณมีคุณสมบัติตรงตามคำจำกัดความของนโยบาย เกี่ยวกับผู้พิการ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามนโยบายเฉพาะของคุณ ผลประโยชน์มักจะครอบคลุมประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้รวมของคุณ การประกันภัยของบริษัทจำกัดมีสองประเภทหลัก

มีการประกันความทุพพลภาพจากอาชีพของตนเอง ซึ่งกำหนดความพิการว่า ไม่สามารถทำงานประจำได้ นอกจากนี้ยังมีการประกัน ความทุพพลภาพจากอาชีพใดๆ ซึ่งจัดประเภทความพิการเฉพาะ ในกรณีที่ไม่สามารถทำงาน ในอาชีพใดก็ได้ ก่อนที่คุณจะยื่นคำร้อง คุณควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับนโยบายบริษัทจำกัด ของคุณ เนื่องจากอาจแตกต่างกันอย่างมาก ขอเอกสารแผนทั้งหมดของคุณหากคุณมีนโยบายของคุณเองหรือพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่บริษัทของคุณ หากคุณได้รับผ่านนายจ้าง ของคุณ ข้อยกเว้นและข้อจำกัด มีข้อยกเว้นและข้อจำกัดของบริษัทจำกัด เช่นเดียวกับประกันประเภทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น นโยบายบริษัทจำกัด มักจะไม่ครอบคลุมเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อน ซึ่งหมายถึงสำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายเหล่านี้ โดยปกติจะเป็นสิ่งที่คุณได้รับการรักษาในช่วง 90 วันก่อนวันที่ความคุ้มครองของคุณมีผล ตามกฎหมายของไมลีย์เงื่อนไขทางการแพทย์บางอย่างที่อาจทำให้คุณมีคุณสมบัติเหมาะสม

สำหรับผลประโยชน์ ด้านความพิการในระยะยาว ได้แก่ โรคมะเร็ง กลุ่มอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง โรคโครห์น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และโรคลูปัส เมื่อคุณยื่นคำร้อง สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่า บริษัทประกันของคุณ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ว่าคุณไม่มีคุณสมบัติ พวกเขาจะต้องการดูเอกสาร ทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณ รวมถึงบันทึก และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ จากนั้นคุณอาจได้รับการปฏิเสธ บางครั้งบริษัทประกันจะจัดประเภทความเจ็บป่วยของคุณผิด

เพื่อปฏิเสธการเรียกร้องของคุณ หมายเหตุเพิ่มเติม หากคุณยื่นคำร้องขอประกันความทุพพลภาพ คุณอาจจะต้องยื่นขอสวัสดิการทุพพลภาพประกันสังคมด้วย บริษัทประกัน บริษัทจำกัด สามารถหักลบผลประโยชน์ประกันสังคมของคุณกับการจ่ายทุพพลภาพระยะยาวของคุณได้ แล้วถ้าคำร้องของคุณถูกปฏิเสธล่ะ อย่ายอมแพ้ ก่อนอื่นหากข้อเรียกร้องของคุณถูกปฏิเสธ อย่าท้อแท้และยอมแพ้ การอ้างสิทธิ์จำนวนมากถูกปฏิเสธ และนโยบายของคุณจะอนุญาต

ปฏิเสธ

ให้มีการอุทธรณ์ด้านการดูแลระบบอย่างน้อยหนึ่งหรือสองครั้ง ในที่สุดหลายคนก็ได้รับผลประโยชน์ในระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ หากคุณมีประกันทุพพลภาพระยะยาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลุ่มนายจ้าง กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดให้คุณใช้การอุทธรณ์การบริหารทั้งหมดของคุณก่อนที่คุณจะสามารถยื่นฟ้องบริษัทประกันได้ เมื่อคุณได้รับการปฏิเสธ จะมีจดหมายอธิบายสาเหตุที่การอ้างสิทธิ์ของคุณถูกปฏิเสธและวิธีอุทธรณ์ จดหมายปฏิเสธของคุณมีความสำคัญ

อย่างเหลือเชื่อเพราะเป็นแผนที่นำทางในการเริ่มต้นการอุทธรณ์ที่ประสบความสำเร็จ จดหมายปฏิเสธของคุณจะมีกำหนดเวลาและข้อกำหนดในการยื่นอุทธรณ์ หากคุณได้รับจดหมายปฏิเสธ ให้ขอสำเนาไฟล์การเรียกร้องของคุณจากบริษัทประกันภัยของคุณ ซึ่งกฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดให้ต้องจัดเตรียมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กองบันทึกมีสิ่งที่เรียกว่าการซ้อนบันทึกที่ต้องระวังหากการอ้างสิทธิ์ของคุณถูกปฏิเสธ โดยทั่วไปหมายความว่าคุณได้รับหลักฐาน

ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ ซึ่งรวมถึงประวัติทางการแพทย์ที่ขาดหายไป และคุณอาจสอบถามบริษัทประกันของคุณว่าการทดสอบเพิ่มเติม เช่น การเอกซ์เรย์หรือการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก จะเป็นประโยชน์หรือไม่ คุณควรขอคำให้การหรือจดหมายจากผู้เชี่ยวชาญ การใช้ข้อสังเกตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้คนในชีวิตของคุณสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกรณีของคุณได้เช่นกัน คุณควรจ้างทนายความหรือไม่ หากข้อเรียกร้องของคุณ

ถูกปฏิเสธ คุณควรพิจารณาว่าจ้างทนายความ บริษัทประกันภัยมักจะใช้ข้อเท็จจริงที่ว่าคุณไม่คุ้นเคยกับกระบวนการที่ซับซ้อนเพื่อต่อต้านคุณ และเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาก็คือการประหยัดเงินให้กับตนเอง ยิ่งคุณสามารถหาทนายความได้เร็วเท่าไร กระบวนการก็จะราบรื่นมากขึ้นเท่านั้น และเพิ่มโอกาสที่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ แม้แต่การพลาดกำหนดเวลาหนึ่งก็สามารถทำลายการเรียกร้องของคุณได้ ทนายความยังสามารถสร้างจดหมายอุทธรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

และจะช่วยให้คุณเข้าใจหลักฐานทางการแพทย์ที่จำเป็นได้ดีขึ้น จะหาทนายความได้อย่างไร ตอนนี้คุณรู้ถึงความสำคัญของการหาทนายความแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้วิธีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีคนไม่มากนักที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว การหาทนายความที่ถูกต้องจะเป็นตัวกำหนดความแตกต่างระหว่างการได้รับค่าชดเชยของคุณหรือไม่ ขณะนี้มีหลายวิธีในการหาทนายความที่ดีที่สุดสำหรับคดี และเราจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับพวกเขา

ประการแรก การขอคำแนะนำจากเพื่อนหรือบุคคลที่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่พวกเขาสามารถแนะนำได้น่าจะดีที่สุด แต่ถ้าคุณโชคร้ายและคุณไม่มีใครแบบนั้น คุณก็ต้องหาข้อมูลสักหน่อย ไม่ต้องกังวล คุณสามารถหาทนายความที่ดีที่สุดได้แม้ว่าจะไม่มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก็ตาม การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทางออกที่ดีที่สุดของคุณ เพียงแค่ค้นหาทนายความในพื้นที่ของคุณที่ทำงานกับคดีที่คล้ายกันเช่นคุณก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี จากนั้น คุณสามารถจำกัดรายการของคุณให้แคบลงได้

เพราะคุณอาจได้รับตัวเลือกมากมายในตอนแรก เริ่มต้นด้วยการคิดราคาบางประเภท ไม่ว่าจะเป็นราคาหรือบทวิจารณ์เชิงบวกที่ผู้คนพูดถึงบริการของทนายความคนหนึ่ง ทุกวันนี้ คุณสามารถค้นหาข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดายโดยการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีอยู่ด้วยเหตุผลเดียวโดยให้ความเห็นทนายความบางคนจะมีราคาที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณจะต้องหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันในการประชุมครั้งแรกของคุณ บางคนต้องการค่าตอบแทนขั้นสุดท้ายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้น ในขณะที่บางคนตกลงที่จะทำงานในราคาคงที่แทน ยังไงก็ตาม การเปิดเผยเกี่ยวกับคดีและพูดคุยกับทนายความบ่อยๆ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : ผมแตกปลาย วิธีการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน อธิบายได้ ดังนี้