โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

099-3956149

ความเครียด อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของความเครียดในที่ทำงาน

ความเครียด ความเครียดในที่ทำงาน จะทำอย่างไร ความเหนื่อยหน่ายทางอารมณ์ คือความเหนื่อยล้าทางร่างกาย และจิตใจที่เกิดจาก ความเครียด เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในที่ทำงาน บุคคลจะสูญเสียความสามารถในการทำงาน การมีสมาธิ สมาธิลดลง ข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความเครียดในที่ทำงาน ยังกระตุ้นให้เกิดความยุ่งยากในความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา วิธีจัดการกับมัน วิธีการและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ทางจิตและอารมณ์ ปรับปรุงสุขภาพคืออะไร ค้นหาได้จากบทความนี้ ผลกระทบของความเครียดในที่ทำงาน บุคคลที่ต้องรับภาระหนักเป็นเวลานาน ร้องขออย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน ไม่สบายทางอารมณ์ และอาจหมดเรี่ยวแรง เช่น รู้สึกเหนื่อย ไม่พอใจและผิดหวัง เสียใจ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป เวลานี้จิตเป็นทุกข์ ไม่มีความสุข และทำอะไรไม่ได้เลย เขารู้สึกอยากเลิกงานมากขึ้นเรื่อยๆ เย็นชา เหินห่างหรือเหยียดหยาม กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

ทำงานโดยอัตโนมัติ ชอบให้คนอื่นในที่ทำงานบอกว่าต้องทำอะไร คนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของความเครียด สามารถละทิ้งการตระหนักรู้ในตนเอง ความเป็นอยู่ที่ดีในอาชีพและส่วนตัว กลายเป็นคนไม่แยแส จิตใจตอบสนองต่อความเครียดอย่างไร ความเหนื่อยหน่ายแสดงออกอย่างไรในที่ทำงาน ผู้เชี่ยวชาญระบุปัจจัยเสี่ยงหลัก ที่อาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยหน่าย เช่น ภาระงาน ปริมาณพลังงานต่ำกว่าปริมาณและจังหวะการทำงาน ควบคุม ขาดอิสระ ทรัพยากร

และความสามารถในการควบคุมการกระทำของตนเอง รางวัล งาน บทบาท หรือความดีความชอบไม่ได้รับการยอมรับหรือรางวัล ขาดความรู้สึกเป็นส่วน 1 ของทีม ความเคารพและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความยุติธรรม ประสบกับสถานการณ์ที่ทัศนคติที่ไม่ยุติธรรม และมีอคติทำให้เกิดความรู้สึกผิด โกรธ อับอายและอิจฉา ค่า หลักการ อุดมคติ ทางเลือก และพฤติกรรมของบุคคลนั้นตรงกันข้าม กับหลักการของสภาพแวดล้อมการทำงานที่เขาอยู่

ความรู้สึกและความรู้สึก อารมณ์ของตัวเองหรือของคนอื่น ไม่ได้รับการยอมรับหรือตีความอย่างไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ความเข้าใจผิดความเข้าใจผิด ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในทีม กระบวนการที่นำไปสู่อาการเหนื่อยหน่าย สามารถสรุปได้ 4 ขั้นตอน เช่น ความกระตือรือร้น เผชิญหน้ากับความเป็นจริง ความผิดหวัง ความไม่แยแสหรือความเครียด เกิดอะไรขึ้นกับจิตใจเมื่อบุคคลผ่านทุกขั้นตอน เขาอาจทำงานด้วยความมุ่งมั่นและความหลงใหล

ความเครียด

จากนั้นจึงตระหนักว่างานของเขา ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ หรือไม่ได้รับความชื่นชม และขัดแย้งกับความเป็นจริง เขาอาจรับรู้ความต้องการและแรงจูงใจ ที่มาจากภายนอกว่าหนักเกินไป หรือแตกต่างจากบทบาทและความรู้สึก ค่านิยมหรือความคับข้องใจ ในที่สุดการปรากฏตัวของเงื่อนไขเหล่านี้ สามารถนำไปสู่ความเครียดหรือความเฉยเมย บุคคลไม่มีความกระตือรือร้น หรือความสนใจอีกต่อไป เขาไม่แม้แต่จะพยายามอุทิศตนเพื่อสิ่งใดอีกต่อไป

ทัศนคติที่ถูกต้องกับตัวเอง ถึงเวลาพักผ่อนเมื่อไหร่ เมื่อโอกาสที่จะทำงานได้ดี และมีประสิทธิภาพหายไป เนื่องจากสภาพการทำงาน งาน โครงสร้าง ลำดับชั้น ความพึงพอใจ เงินเดือน อาชีพและความสัมพันธ์ ไม่พอใจ จิตใจทนทุกข์ทรมาน และบุคคลนั้นพบว่าตัวเอง อยู่ในการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรง ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่เชิงลบ ผลที่ตามมาพวกเขาแสดงอาการต่อไปนี้ เช่น พลังงาน ความสนใจ และแรงจูงใจในการทำงานลดลง ความรู้สึกไม่เพียงพอ

ไร้ประสิทธิภาพและไร้ค่า ความรู้สึกผิดหวัง ความอัปยศอดสู และความไม่พอใจ ความมุ่งมั่นลดลง ความปรารถนาที่จะหนีจากงาน ทัศนคติที่เฉื่อยชาและหดหู่หรือหงุดหงิด และก้าวร้าวต่อผู้อื่นหรือเรื่องของกิจกรรม ไม่สนใจและไม่เกี่ยวกับผู้อื่น โดยการขาดอารมณ์ ความโกรธและการหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกผิด ต่อตนเองที่เลือกอาชีพผิด ถูกบังคับให้ทำงานปละต้องทนทุกข์ทรมาน อาการทางจิต นอนไม่หลับ ปวดหัว ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร อารมณ์แปรปรวน

วิตกกังวล การใช้ยาและแอลกอฮอล์เพื่อดับความรู้สึก ไม่ควรประเมินอาการของความเหนื่อยหน่ายต่ำเกินไป เนื่องจากทำให้เกิดความเครียด คุณภาพชีวิตไม่ดี สุขภาพโดยทั่วไป และอาจนำไปสู่ความผิดปกติทางจิตใจ เช่นภาวะซึมเศร้า วิธีดูแลอารมณ์ของคุณ เหตุใดความผิดปกติภายในนี้ จึงเรียกว่าความเหนื่อยหน่ายทางอารมณ์ คนที่ประสบกับความเครียดในที่ทำงาน รู้สึกว่าเขาไม่มีอารมณ์ในตัวเขา เขาไม่สามารถประเมินความเป็นจริงอย่างเป็นกลาง

และแสดงปฏิกิริยาที่จำเป็นได้ เขามักจะรู้สึกว่างเปล่า หรือหงุดหงิดในการโต้ตอบใดๆ เพื่อช่วยให้ตัวเองจัดอารมณ์ให้เป็นระเบียบ คุณต้องเรียนรู้วิธีดูแลสภาวะ ภายในของคุณอย่างเหมาะสม หากสาเหตุของความเครียดรุนแรง คือการขาดข้อเสนอแนะในที่ทำงาน ถ้าบุคคลนั้นพร้อมสำหรับสิ่งนี้ อาจพิจารณาเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นการยากที่จะรู้สึกพึงพอใจ จากกิจกรรมที่เวลาและความพยายาม ของพนักงานไม่ได้รับการประเมินค่า ฝ่ายบริหารลดค่าความพยายามทั้งหมด

ได้สัญญาแต่ไม่เพิ่มรางวัลทางการเงิน ใช้การจัดการและทำให้บุคคลอับอาย ซึ่งบางครั้งสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายทางอารมณ์ คือความเข้าใจที่เลือกอาชีพไม่ถูกต้อง ความรังเกียจหรือความเบื่อหน่าย ในที่ทำงานสามารถทำให้เกิดความเครียดได้ บางทีคุณควรคิดถึงการขยายศักยภาพของคุณ ใช้โอกาสและรับการศึกษาใหม่ เรียนหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูง และเปลี่ยนสายงานอาชีพโดยสิ้นเชิง ดังนี้เป็นต้น

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : โรคทางสายเลือด ที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบโครโมโซมแบบถอย